Rady a doporučení z každodenní praxe
Realitní Radilky


Mohu prodat jenom polovinu rodinného domu?

Jedná-li se o spoluvlastnický podíl, znamená to, že  spoluvlastník má ve svém výlučném vlastnictví určený IDEÁLNÍ PODÍL na věci, podíl je vyjádřený zlomkem nebo procentem. Jedná se např. o ideální ½ nebo o podíl o velikosti 50%.

S tímto podílem může majitel svobodně disponovat. Nemůže však nakládat (rozhodovat o celku) s věcí! Takže prodá-li vlastník svou ideální polovinu pozemku, nepřipadne novému vlastníku reálně vymezená část pozemku. Takovou ideální polovinu pozemku si nemůže například nijak oplotit. Protože není vymezená.

Tento stav se odrazí samozřejmě i na výši tržní ceny, která bude jistě nižší než v případě výlučného vlastnictví.

Stejně to bývá v případě rodinného domu. Pokud jsou v domě dvě samostatné bytové jednotky, lze tyto rozdělit tzv. prohlášením vlastníka. Po rozdělení by došlo k vytvoření dvou samostatných záznamů v katastrů nemovitostí a bylo tak zrušeno podílové spoluvlastnictví.

Ekonomicky i prakticky nejvýhodnějším řešením je dohodnout se s ostatními spoluvlastníky na prodeji celého domu a rozdělení kupní ceny mezi spoluvlastníky dle výše podílů. Nabízí se také varianta, že jeden ze spoluvlastníků vyplatí ostatní a ponechá si celou nemovitost.

Pokud se však nemohou spoluvlastníci dohodnout, nezbývá, než nechat rozhodnutí na soudu.


Obraťte se na mne i vy se svojí otázkou

Jestli i Vás trápí konkrétní otázka z oblasti realitního trhu, neváhejte a napište mi. Váš dotaz ochotně zodpovím.