Rady a doporučení z každodenní praxe
Realitní Radilky


Mohu prodat jenom polovinu rodinného domu?

Jedná-li se o spoluvlastnický podíl, znamená to, že  spoluvlastník má ve svém výlučném vlastnictví určený IDEÁLNÍ PODÍL na věci, podíl je vyjádřený zlomkem nebo procentem. Jedná se např. o ideální ½ nebo o podíl o velikosti 50%. S tímto podílem může majitel svobodně disponovat. Nemůže však nakládat (rozhodovat o celku) s věcí! Takže prodá-li vlastník… Pokračovat ve čtení


Co většina majitelů nemovitosti neví?

PRODÁVAJÍCÍ VĚTŠINOU NEVÍ, že  zásadní chybou většiny majitelů při prodeji je nasazení  prvotní NEPŘIMĚŘENÉ  CENY, tedy nabídkové ceny podstatně vyšší než je tržní cena, tedy cena optimální v místě a čase. Platí i opačně, že nepřiměřeně nízká cena… vzbuzuje opatrnost a nedůvěru zájemců, především však poškozuje majitele! K nabídce s nevhodně nastavenou cenou se zájemci… Pokračovat ve čtení


Potřebuji vědět, kdo platí provizi. Kupující nebo prodávající? A jak je toto smluvně ošetřeno?

Provize realitní kanceláře se v RE/MAX a u všech osatatních solidních kanceláří odečítá z celkové prodejní ceny, je tedy součástí INZEROVANÉ CENY, stejně tak jako i 4% daň z nabytí (dříve: daň z převodu). Daň se platí jen pokud převádíte v evidenci katastru nemovitostí majetek v osobním vlastnictví. Není-li provize součástí nabídky v inzerci, jedná se o… Pokračovat ve čtení


Kolik stojí posouzení technického stavu budovy? Chceme koupit starší dům a obáváme se skrytých vad.

V poslední době se na trhu objevily podezřelé nabídky, které slibují neobvykle nízké ceny pro inspekci nemovitosti – posouzení technického stavu nemovitosti. Zájemce o koupi bytu či domu před podivnými nabídkami varuje Asociace inspektorů nemovitostí (AIN), podle které jsou takové nabídky stále častější. Nízká cena prý může signalizovat nekvalitní práci.  Některé stavební firmy, které tvrdí,… Pokračovat ve čtení


CO BYCHOM MĚLI VĚDĚT, CO JE PODSTATNÉ KROMĚ KUPNÍ CENY NEMOVITOSTI?

Pro rozhodování o koupi bytu či domu je důležitá nejen prodejní cena, ale také pravidelné PLATBY spojené s jejím provozem. Členové bytového družstva platí nájemné, které zahrnuje poplatky za služby, fond oprav a případně splátku anuity. Výše úhrad za služby a výše příspěvku do fondu oprav se v družstvu vypočítává na základě velikosti byt…u. Čím… Pokračovat ve čtení


Odpovězte, jak situace po povodních ovlivní hypotéky v záplavových územích?

Letošní povodně nebudou mít žádný vliv na úrokové sazby bank, budou mít však zásadní vliv na HODNOTU ZÁSTAVY, tzn. na výši odhadů cen nemovitostí. Nemovitosti budou mít v postižené lokalitě velmi nízké ohodnocení a banka samozřejmě půjčí jen do výše SVÉHO ODHADU. Odhad banky pro zástavu může být dokonce až výrazně nižší než kupní cena.


Chci vědět, když si najdu kupujícího sama, kolik si bude v RE/MAX účtovat za služby? Mám větší byt v Praze.

Pro vyčerpávající odpověď potřebujeme znát, zda jste si našla kupce na byt družstevní nebo na byt v osobním vlastnictví. Případně, pokud se jedná o družstevní byt, zda bude mezi bytovým družstvem, jako současným vlastníkem bytové jednotky a Vámi, jako členem družstva, uzavřena Smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky do vlastnictví člena družstva.   Při převodu… Pokračovat ve čtení


Daroval jsem dům dětem a potřebuji vědět, do kdy musí být převedena nemovitost na katastrálním úřadě pokud jde o převod mezi členy rodiny?

Každá smlouva, tedy i darovací, musí obsahovat termín podpisu smlouvy. Pokud má darovací smlouva všechny důležité náležitosti, může být podán návrh na vklad darovací smlouvy do katastru nemovitostí. A Katastrální úřad musí o návrhu na vklad rozhodnout do 30 dnů, resp. 60 dnů (§ 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)…. Pokračovat ve čtení


Řešíme dědictví a do prodeje nabízíme byt, kde není plynoměr a elektroměr. Ovlivní se tím cena? Nemůžeme se domluvit na úhradách s dalšími dědici.

Popsaný byt má nízkou tržní hodnotu. Kupující si nemůže být jistý, zda jsou rozvody energií plně funkční, nelze je vyzkoušet. Ukázalo se, že energetická společnost znovu připojí měření proudu, ale za podmínky, že v bytě bude provedena rekonstrukce instalace podle stávajících norem. Prodávající  jsou vždy zklamáni, když vidí, že byt bez plynové a elektrické energie… Pokračovat ve čtení