Rady a doporučení z každodenní praxe
Realitní Radilky


Co dělat, když splátky půjček přerůstají?

V mnoha domácnostech je to dnes běžné, členové rodiny mají uzavřeno víc úvěrů a půjček najednou. Nejenže mnohdy ztrácejí přehled, splátky jim přerůstají přes hlavu.  Jednou z možností je sloučit platby do jednoho závazku a platit pouze jednu splátku, která bude v součtu nižší než ty předchozí. Většina klientů své úvěry konsoliduje kvůli potřebě snížit si měsíční zatížení rodinného rozpočtu. Proč však nakonec… Pokračovat ve čtení


Vysvětlete mi, zda má riziko mít družstevní byt. Bylo mi řečeno, že osobní vlastnictví je družstevnímu spoluvlastnictví téměř rovné. Je to pravda?

ODPOVĚĎ: Uživatel družstevního bytu je POUZE NÁJEMCEM BYTU, nikoliv jeho vlastníkem. Vlastníkem bytu, příp. domu, je družstvo a jen družstvo vykonává vlastnické právo. Člen družstva je nájemcem bytu, jehož vztah k družstvu se řídí ustanoveními  občanského zákoníku a dále stanovami družstva. Největším rizikem pro družstevníka je špatné hospodaření družstva. Pokud by vedení družstva špatně hospodařilo může nastat až … Pokračovat ve čtení


Poslední měsíce se mi nedaří splácet hypotéku. Nemám stálou práci, manželka je na mateřské…..

Pokud nedokážete splácet včas a  řádně své závazky, zaděláváte si na velký problém. Již několikrát jsem v poradně řešila podobný problém. Obraťte se, co nejdříve na banku, která vám úvěr poskytla. Banka vám pomůže najít řešení, např. odkladem splátek, prodloužením doby splatnosti hypotéky či konsolidací všech půjček. Řešením je také prodej nemovitosti a pronájem jiného bytu. Nenechte situaci… Pokračovat ve čtení


Jak velký dluh musím mít, aby na mne byla podána exekuce?

I z malé částky může rychle vyrůst několikanásobná položka. Někdy stačí nezaplacená pokuta za dopravní přestupek nebo nesplacené úvěry v bance nebo u jiných věřitelů. Na předžalobní výzvu reaguje jen minimum lidí. Většina dlužníků se nachází ve stavu neschopnosti cokoli řešit, dopisy s rozsudky házejí do koše…… Panika nastává až v momentě, kdy soud skutečně zahájí exekuci…. Pokračovat ve čtení


Mohu kupovat dům od dlužníka, který je v exekuci?

V roce 2012 bylo nařízeno 11.500 exekučních dražeb nemovitostí. Nárůst počtu exekučních dražeb souvisí se zvyšujícím se počtem dlužníků a nařízených exekucí. Veškeré exekuční dražby nemovitostí jsou  přehledně evidovány na veřejném Portálu dražeb. Případy, kdy si někdo NEVĚDOMKY KOUPÍ nemovitost od dlužníka v exekuci, se stávají velice zřídka. V první řadě je nutné připomenout, že… Pokračovat ve čtení


Mám pohledávku a je proti mě vedena exekuce. Pohledávka byla ve výši 50.000,– Kč. Kromě srážek ze mzdy, byla exekuce vyznačena v katastru nemovitostí i na spoluvlastnickém podílu mého domku. Obávám se, že by pro takovou pohledávku mohlo dojít k prodeji nemovitosti.

ODPOVĚĎ: V současném exekučním řádu došlo k posílení tzv. přiměřenosti provedení exekuce. Exekutor může postihnout majetek nejvýše v rozsahu bezpečně postačujícím k uhrazení vymáhané pohledávky včetně jejího příslušenství. Exekuce ukládající zaplacení peněžité částky se provede srážkami ze mzdy nebo zřízením exekutorského zástavního práva. K prodeji movitých a nemovitých věcí by měl exekutor přistoupit pouze v případě,… Pokračovat ve čtení


Mohu prodat pozemek, na němž je zapsaná exekuce?

ODPOVĚĎ: Situace s nabídkou nemovitosti, na které je zapsáno na katastru zástavní právo exekutorské pohledávky dle příkazu k exekuci, je vždy problematická, ale řešitelná. Podmínkou je spolupráce s exekutorem a doplacení dluhu, pro který exekuce byla uvalena. Především musím zdůraznit, že je důležité, aby majitel nedopustil dojít situaci až do tak krajní meze, že bude nucen… Pokračovat ve čtení


Měsíční splátky na dům byly téměř 32 tisíc a manžel teď přišel o práci. Nemůžeme úvěr splácet. Co máme dělat? O dům nechci přijít.

ODPOVĚĎ: Bohužel v dnešní době nic neobvyklého. Pozor, nejhorším řešením je půjčovat si na splácení úvěru dalšími půjčkami. Štěstí v tomto nešťastném stavu je vlastnictví nemovitosti. Nejprve doporučuji prověřit, zda se rodina nedostala do negativních záznamů v registrech dlužníků. Pak se zaměřte na možnost domluvit si s bankou tzv.americkou hypotéku. Případně se pokuste splátky úvěru prodloužit… Pokračovat ve čtení


Nerad bych platil provizi. Připadá mi, že když prodej zadám do realitní kanceláře bude pro mne méně výhodný. Budeme muset zaplatit provizi a tou se nám sníží částka, kterou můžeme z prodeje získat.

ODPOVĚĎ: Ze zkušenosti musím říci, že prodejem bytu nebo domu vlastními silami riskujete. Tím hlavním problémem je nastavení správné prodejní ceny. Odhad prodejní ceny provedu bezplatně pro své klienty. A klientům RE/MAX garantuji nejvyšší možnou prodejní cenu dosažitelnou na současném realitním trhu. Získaná cena ve srovnání s jinými prodejními metodami může dosahovat navíc až 10… Pokračovat ve čtení