Rady a doporučení z každodenní praxe
Realitní Radilky


Plánujeme stavět dům. Nyní vybíráme pozemek. Dejte nám radu, co neopomenout, prosím.

Před konečným rozhodnutím o výběru pozemku pro stavbu a složením kupní ceny doporučuji ověřit: 1) územní plán, 2) rozeslat žádosti o vyjádření k existenci jednotlivých sítí – elektrika, plyn, voda, odpady a 3) možnosti připojení všech výše uvedených sítí s ohledem na volnou kapacitu. Počítejte s výdaji, které mohou vzniknout při budování připojení k veřejným zdrojům. Pokud je např. délka… Pokračovat ve čtení


Jak vybírat pozemek

Máte zájem o pozemek, místo se vám opravdu líbí….Chcete vědět, na co si dát pozor při výběru pozemku, podívejte se na krátké video.


Poraďte, jak lze po změnách v Občanském zákoně plánovaných od 1.1.2014 prodávat dům se spoluvlastnickým podílem na vlastním pozemku. Jde o situaci, kdy vlastníme část domu a máme jiný spoluvlastnický podíl k pozemku, kde jsou umístěny garáže.

Pravděpodobně nastanou jistá zdržení při popsané transakci. Pokud má budova nebo pozemek více spoluvlastníků, je potřeba dodržet předkupní právo vůči VŠEM spoluvlastníkům, což v praxi vyvolá jisté komplikace. Jelikož oprávněný vlastník má na případné zaplacení kupní ceny 3 – měsíční lhůtu, očekáváme, že tato praxe povede k  zdržení realitních obchodů. Pokud však spoluvlastník svého předkupního práva… Pokračovat ve čtení


Jaký je teď na trhu zájem o pozemky?

ODPOVĚĎ: O nákup pozemků jako investiční příležitosti je trvale zájem. O pozemky je nyní zájem srovnatelný se zájmem o kvalitní rodinné domy. Pozemek je požadován v zajímavé lokalitě, s omezenou zástavbou, ale s přijatelnou občanskou vybaveností přímo v místě, s výbornou dopravní dostupností do města a s přípojkami na energie (voda, plyn a elektřina). Nákupem pozemku… Pokračovat ve čtení


Chceme prodat chatu. Až nyní jsme však zjistili, že máme přístup do zahrady jen po cizím pozemku. Vchod na zahradu vede přes pozemky patřící dvěma sousedům. Tato situace vznikla tím, že v minulosti nebyly pozemky kolem ostatních chat oploceny a vymezeny. Jak máme zajistit bezproblémový přístup do chaty a na zahradu?

Do doby než bude právně ošetřen přístup k nemovitosti, nedoporučuji prodej realizovat. Se vlastníky pozemků, přes které je třeba zajistit vstup k vašemu pozemku doporučuji uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy, přičemž toto oprávnění z věcného břemene musí být zřízeno k vlastnictví vašich nemovitostí tak, aby přecházelo vždy na každého dalšího… Pokračovat ve čtení


Mám plán koupit pozemek, tento pozemek je ovšem v katastru nemovitostí označen jako zemědelský půdní fond. Mohu na tomto pozemku postavit malou stavbu? Musi být tato zemedělská půda obdělávána?

Odpověď je jednoznačná. Způsob využití (a možnost zástavby pozemku) nepoznáte podle zápisu v katatsru nemovitostí. Druh pozemku zapsaného na výpisu z katastru nemovitostí nemusí být směrodatný, rozhodující je územní plán obce, popř. vyjádření stavebního úřad k zamýšlené stavbě. Po vydání stavebního povolení a kolaudaci stavby žádná povinnost obdělávat pole nehrozí. Doporučuji před podpisem rezervační smlouvy… Pokračovat ve čtení


Zdědila jsem pozemek s chatou a potřebuji to prodat ? Můžete mi nezávazně pomoci určit cenu?

ODPOVĚĎ: Pro určení TRŽNÍ CENY je důležité vidět, jak je pozemek rozlehlý a členitý, kde je umístěný (okraj obce nebo rušná křižovatka), jaké je jeho okolí a jaký je územní plán. Obecně lze říci, že pro základní orientaci poslouží cenová mapa, která je veřejně dostupná. Můžete se informovat na místně příslušném stavebním úřadu. Zpracování cenových map… Pokračovat ve čtení