Mýty o cenách nemovitostíPři posuzování tržní ceny nemovitosti se vždy nejvíce pohlíží na aktuální stav trhu s nemovitostmi a bere se ohled na současnou poptávku. Cena v místě a čase obvyklá zohledňuje delší časový úsek, např. poslední rok. Vývoj cen na trhu ovlivňuje řada faktorů, významný vliv mají úrokové sazby a dostupnost hypotečních úvěrů.

Pomůckou pro určení cen jsou CENOVÉ MAPY, které vychází z dříve již realizovaných prodejů.

Při určení strategie prodeje je stanovení tržní ceny zásadní. Vkročíte-li na trh se SPRÁVNOU CENOU vzhledem k okamžitu prodeje, podaří se nemovitost prodat rychle a výhodně.

Pokud nemovitost budete nabízet příliš draze a zůstane na realitních serverech dlouho a bez povšimnutí, bude jasné, že máme cenu přemrštěnou.

Nakonec se můžete dostat do časového presu a nemovitost ve finále prodáte „pod cenou“.

Proto je důležité velmi přesně stanovit na začátku SPRÁVNOU CENU a určit DOBU PRODEJE.

Lokalita a technický stav nemovitosti jsou zásadní aspekty pro určení tržní ceny. Rozdíly mezi určení odhadní cenou při oceňování hodnoty nemovitosti, která vychází z tabulek vydávaných Ministerstvem financí a cenou tržní může být vysoký.

Pravidlem je, že tržní CENY určuje POPTÁVKA.

Na trhu je větší zájem o rekonstruované byty v prvorepublikových vilách než o byty na sídlištích na okraji průmyslových aglomerací. Ačkoli plocha bytu a jeho dispozice může být v obou případech zcela shodná, cena bytu ve starší zástavbě bývá až dvojnásobná ve srovnání s bytem v panelovém domě.

Na prodejní cenu má vliv i řada technických detailů:


1 /

zajistím certifikat PEN, energetický štítek pro budovy, který je povinný při prodeji či pronájmu budovy

2 /

vypracuji odborný posudek tržních cen nemovitostí, porovnám ceny, za které bylo ve skutečnosti prodáno

3 /

zpracuji návrhy strategie prodeje a marketingové studie

4 /

zajistím technické posudky na stav, který může ovlivnit prodejní cenu

5 /

zajistím zpracování technické dokumentace