Archiv rubriky: Otázky a odpovědi

Co znamená předkupní právo?

Od roku 2018 se vrátilo do zákona  zpátky tzv. předkupní  právo. Co říká zákon č.460/2016 Sb.o předkupním právu?

 

Máte byt v novostavbě a k němu i komoru a garážové stání?

Co se při prodeji nyní změnilo?

Pokud cena příslušenství (komor a garáží) nebyla součástí ceny bytu je nyní  při prodeji původní vlastník povinen oslovit všechny spolumajitele a nabídnout jim svůj podíl v rámci PŘEDKUPNÍHO PRÁVA. A pokud nikdo ze spoluvlastníků nevyužije nabídku ke koupi ve lhůtě 3 měsíců, může prodat komukoli jinému.

Např. při podílu o velikosti 1/30 na nebytovém prostoru je nutné nabídnout zbývajícím 29 spolumajitelům toto parkovací stání.

NEZAPOMEŇTE: Předkupní právo se vztahuje i na případy darování . Při darování podílu, mají ostatní spoluvlastníci možnost využít předkupního práva. Pro takový případ se cena obvyklá určí na základě znaleckého posudku a nemovitost může být prodána dle poměru velikosti podílů spoluvlastníků na nemovitosti.

POZOR: Při ignorování povinnost, resp. porušení předkupního práva se může některý spoluvlastník, jehož předkupní právo bylo porušeno, domáhat na novém majiteli /nabyvateli spoluvlastnického podílu/, aby mu podíl nabídl ke koupi za stejných podmínek, za jakých jej nabyl /koupil/ od původního spoluvlastníka. Pokud tak nabyvatel neučiní, lze tuto povinnost vynucovat i soudní cestou!

A co tam, kde si majitelé parcel před stavbou RD odkoupili přístupovou komunikaci ?

V praxi se uplatňuje předkupní právo tak, že po uzavření kupní smlouvy prodávající majitel pošle poštou na adresy uvedené v Katastru nemovitostí  výzvu s nabídkou na uplatnění předkupního práva všem ostatním spolumajitelům. Do obálky musí přidat kopii kupní smlouvy, v níž bude uvedena cena nemovitosti. Lhůta pro uplatnění předkupního práva je 3 měsíce od doručení nabídky. Bude tedy nutné posílat dopisy doporučeně s tzv. dodejkou, aby existovalo potvrzení o odeslání a převzetí zásilky.