Archiv pro štítek: Tržní ceny nemovitostí

Proč platit provizi?

Je to lákavé neplatit provizi za prodej nemovitosti.
Možná se zdá, že ušetříte desítky nebo stovky tisíc … 

Co se stane, když platí provizi kupující …

Trik spočívá v tom, že realitní makléř využije obchodního rozdílu a při jednání s majitelem nasadí „cenovou laťku“ a naopak pro kupující cenu nadnese ještě výš. Rozdíl mezi oběma částkami se rovná provizi pro makléře. Tady vzniká jasný konflikt zájmů, který nakonec může vyjít dost draho!  Správně by obchod měl probíhat tak, že makléř zastupuje tu stranu, která jeho služby objednává a platí. Pokud si však majitel /prodávající/ objedná službu, má makléř pracovat pro něho, nikoli tak, že si  odměnu zajistí od protistrany /kupující/

Proč? … Přemýšlejme!

Komu bude vyjednávat nejlepší podmínky? Realitní makléř se v takovém případě bude snažit vytvořit pro sebe co nejvyšší obchodní rozdíl. A toho dosáhne tím, že bude uzpůsobovat nabídku a  „přikyvovat“ kupujícímu. Cenový bonus nezíská prodávající, ale realitní kancelář, protože prodávající na začátku domluvili cenu, kterou za nemovitost chtějí dostat. Pokud se prodej nepodaří, dojde na úpravu ceny nemovitosti, a opět se sleva obrátí proti prodávajícímu. Sleva se bude počítat z původně sjednané částky, aby mohlo dojít ke snížení koncové prodejní ceny pro zájemce. Důvěryhodný realitní makléř z kvalitní realitní kanceláře nezneužívá svých znalostí, ale propůjčuje zákazníkům své zkušenosti a znalosti, aby bez stresu a starostí došli k nejlepšímu možnému výsledku.

Co znamená předkupní právo?

Od roku 2018 se vrátilo do zákona  zpátky tzv. předkupní  právo. Co říká zákon č.460/2016 Sb.o předkupním právu?

 

Máte byt v novostavbě a k němu i komoru a garážové stání?

Co se při prodeji nyní změnilo?

Pokud cena příslušenství (komor a garáží) nebyla součástí ceny bytu je nyní  při prodeji původní vlastník povinen oslovit všechny spolumajitele a nabídnout jim svůj podíl v rámci PŘEDKUPNÍHO PRÁVA. A pokud nikdo ze spoluvlastníků nevyužije nabídku ke koupi ve lhůtě 3 měsíců, může prodat komukoli jinému.

Např. při podílu o velikosti 1/30 na nebytovém prostoru je nutné nabídnout zbývajícím 29 spolumajitelům toto parkovací stání.

NEZAPOMEŇTE: Předkupní právo se vztahuje i na případy darování . Při darování podílu, mají ostatní spoluvlastníci možnost využít předkupního práva. Pro takový případ se cena obvyklá určí na základě znaleckého posudku a nemovitost může být prodána dle poměru velikosti podílů spoluvlastníků na nemovitosti.

POZOR: Při ignorování povinnost, resp. porušení předkupního práva se může některý spoluvlastník, jehož předkupní právo bylo porušeno, domáhat na novém majiteli /nabyvateli spoluvlastnického podílu/, aby mu podíl nabídl ke koupi za stejných podmínek, za jakých jej nabyl /koupil/ od původního spoluvlastníka. Pokud tak nabyvatel neučiní, lze tuto povinnost vynucovat i soudní cestou!

A co tam, kde si majitelé parcel před stavbou RD odkoupili přístupovou komunikaci ?

V praxi se uplatňuje předkupní právo tak, že po uzavření kupní smlouvy prodávající majitel pošle poštou na adresy uvedené v Katastru nemovitostí  výzvu s nabídkou na uplatnění předkupního práva všem ostatním spolumajitelům. Do obálky musí přidat kopii kupní smlouvy, v níž bude uvedena cena nemovitosti. Lhůta pro uplatnění předkupního práva je 3 měsíce od doručení nabídky. Bude tedy nutné posílat dopisy doporučeně s tzv. dodejkou, aby existovalo potvrzení o odeslání a převzetí zásilky.